Techline PRO Q

LT RU EN

Garantija

UAB „Techline PRO-Q“  GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

Esant nekokybiškai prekei, pirktai iš UAB “ Techline PRO-Q ”, garantiniu laikotarpiu prekę reikia pristatyti į UAB „Techline PRO-Q“.

Prekė yra taisoma arba keičiama, jei visi žemiau išvardinti teiginiai apie sugedusią prekę yra teisingi:

 • Prekė yra pirkta iš UAB „Techline PRO-Q“.
 • Prekės garantinis laikotarpis(galiojimo laikas) yra nepasibaigęs (garantinis/galiojimo laikas nurodomas ant prekės pakuotės).
 • Prekė yra sugedusi. •Prekių trūkumai atsirado dėl gamintojo arba UAB „Techline PRO-Q“ kaltės, apie kuriuos pirkėjas nebuvo informuotas.
 • Prekė buvo eksploatuojama teisingai ir pagal paskirtį.
 • Prekė neturi fizinių pažeidimų.
 • Prekės gedimas atsirado ne dėl išorinių aplinkos reiškinių tokių kaip: dulkės, žaibas, elektros tinklų įtampos šuolis, cheminės medžiagos, įvairūs elektromagnetiniai laukai, išskyrus tuos atvejus, kai prekė pagal gamintojo specifikaciją privalo būti šiems išoriniams aplinkos veiksniams atspari.
 • Prekės trūkumai atsirado ne dėl pirkėjo, galutinių pirkėjų ar kitų asmenų kaltės ir ne dėl įprasto prekės nusidevėjimo.

Jeigu UAB „Techline PRO-Q“ neturi galimybės pataisyti sugedusių prekių,  apie tai yra informuojamas pirkėjas ir:

 • UAB „Techline PRO-Q“ keičia nekokybiškas prekes kitomis tos pačios rūšies prekėmis arba, suderinęs su pirkėju, kitomis prekėmis, kurių savybės yra ne blogesnės, negu keičiamų prekių.
 • Jeigu UAB „Techline PRO-Q“ negali pakeisti prekių kitomis, UAB „Techline PRO-Q“ sumoka pirkėjui nekokybiškos prekės įsigijimo vertę.

 

Nekokybiškų prekių keitimo procedūra

Esant nekokybiškai prekei, kuriai galioja garantija, klientas turi ją užregistruoti.

Norėdami užregistruoti nekokybišką prekę garantiniam servisui, siųskite elektroninį laišką adresu info@techlineproq.lt. Laiško pavadinime nurodykite „Registracija dėl nekokybiškos prekės (RDKP)“

El. laiško turinį turi sudaryti ši informacija:

 • Prekės pavadinimas;
 • Pirkimo sąskaitos numeris: TECH ********;
 • Pirkimo sąskaitos data;
 • Tikslus gedimo aprašymas;
 • Siuntėjo adresas.


Kokybiškos prekės grąžinimas

Klientui pageidaujant grąžinti prekę nesant defektams, apsigalvojus ar nerealizavus jos yra taikomas 10 % grąžinimo mokestis.


UAB „Techline PRO-Q“ darbuotojas peržiūrės Jūsų užklausą. Užklausos gavimo patvirtinimą gausite elektroniniu laišku.

Prekę garantiniam aptarnavimui į UAB „Techline PRO-Q“ pristato arba išsiunčia šią prekę pirkusios firmos atstovai. Pristatant nekokybišką spausdintuvo eksploatacinę medžiagą privaloma pridėti atspausdintą pavyzdinį lapą, kuriame matytųsi nekokybiškos prekės požymiai, dėl kurių prekė yra siunčiama garantiniam aptarnavimui.

UAB „Techline PRO-Q“ įsipareigoja per 5 darbo dienas nuo sugedusios prekės pristatymo į UAB “ Techline PRO-Q” sutvarkyti prekę arba jeigu tai neįmanoma, pakeisti sugedusią prekę tokia pačia, analogiška sugedusiai, arba pasiūlyti kitokį keitimo variantą. (Pastaba - į šį terminą neįeina prekės grąžinimas klientui). Pakeista gera prekė yra grąžinama klientui atgal UAB „Techline PRO-Q“ transportu, UAB „Techline PRO-Q“ sąskaita.

UAB "Techline PRO-Q" garantija galioja 6 mėnesius nuo pirkimo datos.